Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει τους χάρτες των περιοχών που θέλετε να αναζητήσετε εκτός σύνδεσης. Ελέγξτε ότι έχετε επισημάνει την επιλογή για χρήση της εφαρμογής σε λειτουργία εκτός σύνδεσης. Ο δρόμος, η πόλη ή η περιοχή θα πρέπει να είναι σωστά γραμμένα χωρίς λάθη. Οι συντομογραφίες ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της εφαρμογής.