Για να διαγράψετε το ιστορικό αναζήτησης στην εφαρμογή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

- Εκκινήστε την εφαρμογή 

 

- Σύρετε την κάτω μπάρα προς τα πάνω για να επεκτείνετε το μενού 

 

- Κυλίστε προς τα κάτω και επιλέξτε Πληροφορίες, νομικά και ειδοποιήσεις/'AboutLegal & Notices. 

 

- Επιλέξτε Διαγραφή ιστορικού/Clear history. 

- Το ιστορικό αναζήτησης θα διαγραφεί