Εάν η εφαρμογή δεν εμφανίζει αποτελέσματα για την αναζήτησή σας: 

  • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τυπογραφικά λάθη - ορισμένα ονόματα οδών μπορεί να είναι δύσκολο να συλλαβιστούν. 

  • Πληκτρολογήστε ολόκληρο το όνομα της οδού + τον αριθμό του σπιτιού. Αποφύγετε τις συντομογραφίες ονομάτων οδών- μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα αναζήτησης 

  • Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεσή σας στο διαδίκτυο είναι σταθερή. Αν κάνετε αναζήτηση εκτός σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει τους χάρτες εκτός σύνδεσης για την περιοχή στην οποία βρίσκεται η διεύθυνση.