Για να πλοηγηθείτε εκτός σύνδεσης, κατεβάστε τους χάρτες εκτός σύνδεσης των περιοχών στις οποίες θέλετε να πλοηγηθείτε: 

  • Εκκινήστε την εφαρμογή - σύρετε την κάτω μπάρα προς τα πάνω για να επεκτείνετε το μενού 

  • Κάτω από την ενότητα Οι χάρτες σας/Your Maps, θα δείτε την επιλογή Λήψη χαρτών/Download maps. 

  • Η εφαρμογή θα εμφανίσει πληροφορίες σχετικά με τον αποθηκευτικό χώρο του συστήματός σας (π.χ. πόσο ελεύθερο χώρο έχετε για χάρτες) και ένα κουμπί που λέει Λήψη νέων χαρτών/Download new maps 

  • Ομαδοποιούμε τους offline χάρτες ανά ήπειρο για να τους βρίσκετε ευκολότερα. Επιλέξτε την ήπειρο στην οποία βρίσκεται η περιοχή ενδιαφέροντός σας για να αναζητήσετε τους σχετικούς χάρτες 

  • Επιλέξτε το εικονίδιο λήψης στα δεξιά του ονόματος της περιοχής - περιμένετε να ολοκληρωθεί η λήψη 

  • Πριν από την πλοήγηση εκτός σύνδεσης, θυμηθείτε να επισημάνετε την επιλογή 'Use app offline' που βρίσκεται στο μενού της εφαρμογής