Οι χάρτες εκτός σύνδεσης είναι διαθέσιμοι σε πολλές χώρες με ορισμένες εξαιρέσεις (π.χ., οι χάρτες εκτός σύνδεσης δεν είναι διαθέσιμοι στην Ιαπωνία, την Κορέα, την Κίνα).

Για να πλοηγηθείτε εκτός σύνδεσης, κατεβάστε τους χάρτες εκτός σύνδεσης των περιοχών στις οποίες θέλετε να πλοηγηθείτε: 

  • Εκκινήστε την εφαρμογή - σύρετε την κάτω μπάρα προς τα πάνω για να επεκτείνετε το μενού 

  • Κάτω από την ενότητα Οι χάρτες σας/Your Maps, θα δείτε την επιλογή Λήψη χαρτών/Download maps. 

  • Η εφαρμογή θα εμφανίσει πληροφορίες σχετικά με τον αποθηκευτικό χώρο του συστήματός σας (π.χ. πόσο ελεύθερο χώρο έχετε για χάρτες) και ένα κουμπί που λέει Λήψη νέων χαρτών/Download new maps 

  • Ομαδοποιούμε τους offline χάρτες ανά ήπειρο για να τους βρίσκετε ευκολότερα. Επιλέξτε την ήπειρο στην οποία βρίσκεται η περιοχή ενδιαφέροντός σας για να αναζητήσετε τους σχετικούς χάρτες 

  • Επιλέξτε το εικονίδιο λήψης στα δεξιά του ονόματος της περιοχής - περιμένετε να ολοκληρωθεί η λήψη 

  • Πριν από την πλοήγηση εκτός σύνδεσης, θυμηθείτε να επισημάνετε την επιλογή 'Use app offline' που βρίσκεται στο μενού της εφαρμογής