Για να χρησιμοποιήσετε το HERE WeGo σε λειτουργία dark mode, θα πρέπει: 

 

  • Ανοίξετε την εφαρμογή - σύρετε την κάτω μπάρα προς τα πάνω για να επεκτείνετε το μενού 

  • Επιλέξτε Ρυθμίσεις/Setting και, στη συνέχεια, Θέμα/Theme. 

  • Ενεργοποιήστε το για να συγχρονίσετε αυτόματα το θέμα της εφαρμογής σας με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας 

  • Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σε περίπτωση που θέλετε να την εξατομικεύσετε διαφορετικά. Στη συνέχεια, η εφαρμογή θα εμφανίζει δύο υποκατηγορίες: το Θέμα εφαρμογής/App theme και στην Προβολή χάρτη/Map view. 

  • Στο Θέμα εφαρμογής/App theme, επιλέξτε την προτίμησή σας για το χρώμα του UI της εφαρμογής 

  • Στην Προβολή χάρτη/Map view επιλέξτε την προτίμησή σας για το θέμα του χάρτη. 

  • Επιλέξτε Αυτόματη εναλλαγήAuto-switch και για τις δύο κατηγορίες για να βλέπετε αλλαγές ανάλογα με την ανατολή και τη δύση του ήλιου.