• Εκκινήστε την εφαρμογή HERE WeGo και πληκτρολογήστε τον τελικό προορισμό σας στη γραμμή αναζήτησης. 

  • Επιλέξτε Λήψη οδηγιών/ Get directions. 

  • Μόλις η εφαρμογή εμφανίσει τη διαδρομή και το χρόνο που χρειάζεται για να φτάσετε εκεί, θα δείτε επίσης ένα εικονίδιο στα δεξιά για να ξεκινήσετε την πλοήγησή σας 

  • Πατήστε παρατεταμένα αυτό το εικονίδιο για να ξεκινήσει η προσομοίωση του ταξιδιού