Για να προσθέσετε νέες θέσεις σε έναν φάκελο Συλλογών/Collections, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

 • Αναζητήστε τη διεύθυνση ή το σημείο ενδιαφέροντος που θέλετε να αποθηκεύσετε ως συλλογή. 

 • Μόλις η εφαρμογή εμφανίσει τα αποτελέσματα, θα δείτε μια επιλογή δίπλα σε ένα εικονίδιο με αστέρι που λέει Αποθήκευση σε συλλογές/Save in Collections 

 • Επιλέξτε αυτή την επιλογή και προσθέστε την στους υπάρχοντες φακέλους σας ή δημιουργήστε έναν νέο φάκελο 


 • Ακολουθεί ένας άλλος τρόπος δημιουργίας ενός νέου φακέλου Συλλογών/Collections: 

   

  • Εκκινήστε την εφαρμογή - Σύρετε την κάτω μπάρα προς τα πάνω για να επεκτείνετε το μενού 

  • Επιλέξτε Νέα συλλογή/New collection κάτω από την επιλογή Οι συλλογές σας/Your Collections στο μενού 

  • Ονομάστε το νέο σας φάκελο και επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες εικόνες για τη συλλογή σας 

  • Επιλέξτε Δημιουργία συλλογής/Create collection. 

  • Ο νέος σας φάκελος είναι έτοιμος! Για να προσθέσετε νέες θέσεις σε αυτόν, επιλέξτε Προσθήκη θέσης/Add a place