Καθώς το HERE WeGo χρειάζεται πρόσβαση στο GPS για να λειτουργήσει, το τηλέφωνό σας μπορεί να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια όσο χρησιμοποιείτε την ενεργή πλοήγηση. (Αυτό είναι αρκετά σύνηθες με εφαρμογές που εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.) Εάν θεωρείτε ότι η εφαρμογή μας εξαντλεί γρήγορα τη μπαταρία σας, θα σας συνιστούσαμε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις μπαταρίας του τηλεφώνου σας και να τις προσαρμόσετε ανάλογα με τη χρήση σας.