Προσθέστε μια κάρτα SD για να αυξήσετε τον αποθηκευτικό χώρο της εφαρμογής στη συσκευή σας Android: 

 

  • Ξεκινήστε την εφαρμογή HERE WeGo στο τηλέφωνό σας - σύρετε την κάτω μπάρα προς τα πάνω για να επεκτείνετε το μενού 

  • Επιλέξτε Λήψη χαρτών/Download maps στην ενότητα Οι χάρτες σας/Your maps. 

  • Επιλέξτε Μέσα αποθήκευσης/Storage media. 

  • Θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ Εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου/Internal storage ή Κάρτας SD/SD card 

  • Επιλέξτε Κάρτα SD/SD card για τη νέα θέση αποθήκευσης για την εφαρμογή