Ναι, το κάνει! Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πλοήγησης 2D (North up) κατά τη χρήση του WeGo, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει κλικ στο σύμβολο της πυξίδας στην επάνω δεξιά γωνία του χάρτη (αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται όταν υπάρχει ενεργή καθοδήγηση). Μόλις κάνετε κλικ στο εικονίδιο της πυξίδας, ο χάρτης θα μεταβεί σε λειτουργία 2D (North up). Εάν κάνετε ξανά κλικ σε αυτό, θα επιστρέψει στην κανονική προβολή χαρτών 3D.