Ναι, μπορείτε. Για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις ορίων ταχύτητας: 

  • Επιλέξτε Ρυθμίσεις/Settings. 

  • Επιλέξτε Ειδοποιήσεις ορίου ταχύτητας/ Speed limit alerts για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές: 

1. Εμφανίσεις ορίων ταχύτητας 

2. Ειδοποιήσεις όταν έχετε υπερβεί τα όρια ταχύτητας 

3. Ήχο ειδοποίησης 

  • Μπορείτε επίσης να ορίσετε ειδοποιήσεις από ένα συγκεκριμένο όριο ταχύτητας