Για να μπορούμε να παρέχουμε ακριβείς πληροφορίες θέσης, πρέπει να έχετε σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο και τα δικαιώματά σας για πρόσβαση στην τοποθεσία πρέπει να είναι ενεργοποιημένα. Αυτές οι ρυθμίσεις του τηλεφώνου μπορεί να βοηθήσουν στη βελτίωση της ακρίβειας της θέσης: 

  • Επιλέξτε αυτόματη ζώνη ώρας 

  • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι απενεργοποιημένη. Αφαιρέστε τη βελτιστοποίηση της μπαταρίας 

  • Επειδή η εφαρμογή εξαρτάται από το GPS και άλλες τεχνολογίες, η τρέχουσα τοποθεσία σας ενδέχεται να διαφέρει κατά μερικά μέτρα 

  • Εάν έχετε κάνει τα παραπάνω, αλλά οι μεγάλες ανακρίβειες εξακολουθούν να υφίστανται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας