Προσθέστε συντομεύσεις/shortcuts για να αναζητάτε γρήγορα τους προορισμούς που επισκέπτεστε συχνότερα χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογείτε ολόκληρες τις διευθύνσεις. Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής HERE WeGo, αποκτήστε πρόσβαση στις συντομεύσεις/shortcuts μέσω της γραμμής στο κάτω μέρος. Για να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε συντομεύσεις/shortcuts, επιλέξτε το κατάλληλο εικονίδιο της εφαρμογής και κρατήστε το δάχτυλό σας εκεί για μερικά δευτερόλεπτα. Η εφαρμογή θα εμφανίσει τέσσερις επιλογές: Αλλαγή διεύθυνσης/Change address, Μετονομασία/Rename, Αναδιάταξη/Rearrange ή Διαγραφή συντόμευσης/Delete shortcut. Η συντόμευση Σπίτι/Home είναι η μόνη που θα τοποθετείται πάντα πρώτη και σε αντίθεση με τις άλλες, δεν μπορεί να μετονομαστεί ή να αναδιαταχθεί